დეკორაიული სკამი #:2 08 1404 18624
დეკორაიული სკამი #:1 08 1403 18623
დაწნული სკამი BELLA #:1 08 1407 18626
დეკორაიული სკამი #:3 08 1405 18625
პლასტმასის სკამი 2255 18517
08 1409 RATTAN BELLA STOOL NO.3 პლასტმასის სკამი
08 1408 RATTAN BELLA STOOL NO.2 პლასტმასის სკამი
საბავშვო სკამი 09 1105 18516
08 1402 STILL BIG STOOL პლასტმასის სკამი
სულ- 10